eurochemic
  afbraakfilmfoto  
AFBRAAK IN DRIE FASEN // De sloop van Eurochemic verloopt in drie fasen.
De fabriek is sinds 2004 opgedeeld in een oostelijk, een westelijk en een centraal gedeelte. Met de ontmanteling werd gestart in 1990 en geschat wordt dat de volledige fabriek in 2012 zal zijn afgebroken. Vandaag is het oostelijke gedeelte volledig gedecontamineerd en klaar voor afbraak. Op vrijdag 20 juni 2008 zal met een officiƫle plechtigheid het startschot gegeven worden en drie dagen later - op 23 juni - wordt met de effectieve sloop begonnen. Als dit gedeelte officieel op 5 september 2008 zal zijn afgebroken, zal 35 % van de totale betoninventarisatie gesloopt zijn. Tijdens deze afbraak kunnen de ontmantelingswerken van het centrale gedeelte gewoon verdergezet worden. De aanvang van de sloop van het centrale gedeelte is gepland voor 2010, met een tijdmarge van zes maanden. Dit deel is het omvangrijkste en behelst 39 % van de totale betoninventarisatie. Nadien volgt nog de afbraak van het westelijke en meteen kleinste gedeelte, of 26 % van de totale betoninventarisatie. De sloop hiervan zou in 2011 moeten starten, weer met een tijdmarge van een halfjaar.
 
   
hometijdslijnontstaanprocesontmantelingafbraakbesluitpublicatieslinksperscontact
Bonsai Publicatiebureau