eurochemic
  ontmantelingfilmfoto  
EERSTE TESTCASE // De afdeling Nucleaire Steuntaken, tak ‘Ontmanteling’, van Belgoprocess startte de ontmantelingsactiviteiten van Eurochemic in 1989 met de afbraak van twee Eurochemic-gebouwen voor de opslag van eindproducten van opwerking van splijtstof. De afbraak was een pilootproject om de operatoren vertrouwd te maken met ontmantelingstechnieken. De decontaminatie en afbraak van deze gebouwen nam ruim twee jaar in beslag. Toch was deze testcase in meerdere opzichten cruciaal voor de verdere aanpak van de ontmanteling van de opwerkingsfabriek. Belgoprocess demonstreerde aan erkende nucleaire controle-organisaties, zoals het AVN en het FANC, haar bekwaamheid: het bedrijf was in staat om een nucleair gebouw volledig te ontsmetten en af te breken binnen de strikte veiligheidsprocedures en regelgeving. Verder liet de test ook toe een raming te maken van de kostprijs en tijdsduur voor de volledige ontmanteling. Maar de belangrijkste meerwaarde was dat Belgoprocess een doelgerichte ontmantelingsstrategie kon uitzetten. Het bedrijf zou van meet af aan streven naar een maximale decontaminatie van de materialen, in hoofdzaak metalen en beton, aanwezig in de opwerkingsfabriek. Belgoprocess beoogde zo de resterende radioactieve afvalfractie stelselmatig te verminderen en op die manier de factuur voor de berging ervan te beperken.  
  vorigevolgende  
hometijdslijnontstaanprocesontmantelingafbraakbesluitpublicatieslinksperscontact
Bonsai Publicatiebureau