eurochemic
  procesfilmfoto  
  INNOVATIEF ONDERZOEK // Tot op vandaag is Eurochemic het enige bedrijf waar in een internationaal samenwerkingsverband onderzoek werd verricht naar industriële toepassingen voor de opwerking van nucleaire brandstof. Opwerking is een term die in de nucleaire industrie gebruikt wordt voor de terugwinning van nog bruikbare splijtstoffen uit gebruikte kernbrandstof. Tijdens dit chemische recyclageproces worden nog bruikbaar uranium en plutonium gescheiden van de niet meer bruikbare splijtingsproducten. Dankzij deze opwerking kan vandaag 97 % van het plutonium en uranium teruggewonnen worden om nieuwe kernbrandstof te maken. Eind jaren vijftig gebeurde opwerking in Europa enkel in twee bescheiden installaties: in het toenmalige Windscale – het huidige Sellafield - in Groot Britanië en in het Franse Marcoule. Eurochemic werkte een zeer innovatief onderzoeksprogramma uit dat leidde tot baanbrekende vooruitgang op het vlak van nucleaire opwerking. In een aparte researchafdeling werden constant nieuwe proefopstellingen uitgetest voor de meest optimale scheiding van splijtbaar materiaal en afvalstoffen. Brandstofelementen uit de kernreactoren van de participerende landen werden in Eurochemic op een industriële schaal opgewerkt. Van 1966 tot 1975 werd in totaal 180 ton brandstofelementen verwerkt van het type krachtreactoren waarvan 680 kg plutonium kon worden afgescheiden. In een tweede project werd 30,5 ton hoogverrijkt uranium-235, afkomstig van de Europese proefreactoren, verwerkt waarvan 1350 kg hoogverrijkt uranium kon worden herwonnen. Bij de indienststelling van Eurochemic in 1966 werkten er 378 mensen van dertien verschillende nationaliteiten.  
hometijdslijnontstaanprocesontmantelingafbraakbesluitpublicatieslinksperscontact
Bonsai Publicatiebureau